با سلام دانشجوی گرامی سایت دانشکده فنی شماره 2 تغییر کرده است

لطفا به آدرس

p2ksh.tvu.ac.ir

مراجعه نمایید . با تشکر